Tag: funkcje vba

Funkcja StrComp VBA – Porównanie dwóch tekstów

1. Funkcja StrComp VBA – Opis Funkcja StrComp VBA porównuje długość ciągów znaków w dwóch tekstach. W zależności  różnic w długości funkcja zwraca wartości 1, 0 lub -1. 2. Funkcja VBA StrComp – Składnia

String1: Pierwszy z ciągów znaków, który chcemy porównać. String2: Drugi z ciągów znaków, który chcemy porównać. Compare: Argument opcjonalny. Metoda porównania ciągów…

Read MoreComment

Funkcja StrConv VBA – Konwersja tekstu

1. Funkcja StrConv VBA – Opis Funkcja StrConv VBA konwertuje wartość tekstową wg. określonego w drugim argumencie parametru. Za pomocą tej funkcji możemy między innymi zamieniać ciąg znaków na wielkie litery na wzór funkcji VBA UCase. Możemy zamienić ciąg znaków na litery małe na wzór funkcji LCase VBA. Możemy także zwrócić wynik z wielką literą dla…

Read MoreComment

Funkcja StrReverse VBA – Tekst w odwrotną stronę

1. Funkcja StrReverse VBA – Opis Funkcja StrReverse VBA zwraca tekst ze znakami w kolejności odwrotnej. Jeśli chcemy odwrócić znaki w ciągu tekstowym zaczynając od ostatniego powinniśmy skorzystać właśnie z tej funkcji. 2. Funkcja VBA Replace – Składnia

Expression: Ciąg znaków, w którym kolejność znaków chcemy odwrócić. Zwrot funkcji: String / Wartość wartość tekstowa. 3. Funkcja…

Read MoreComment

Funkcja Val VBA – Jak wyciągnąć liczbę z tekstu

1. Funkcja Val VBA – Opis Funkcja Val VBA wyszukuje w ciągu znaków wystąpień liczb. W przypadku występowania liczby na początku ciągu znaków, funkcja zwraca jej wartość w formie liczby o typie danych Double. Gdy ciąg znaków rozpoczyna się od znaków niebędących liczbami, funkcja Val zwróci liczbę zero. 2. Funkcja VBA Val – Składnia

String: Dowolna…

Read MoreComment

Funkcja Str VBA – Jak zamienić liczbę na tekst

1. Funkcja Str VBA – Opis Funkcja Str VBA zamienia wartość liczbową na typ danych String. Typ danych String w najprostszej postaci o zmiennej liczbie znaków zajmuje tyle bajtów w pamięci ile znaków posiada dany ciąg tekstowy. 2. Funkcja VBA Str – Składnia

Number: Dowolna wartość liczbowa w liczbowym typie danych. Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa….

Read MoreComment

Funkcja Replace VBA – Jak zamienić ciąg znaków

1. Funkcja Replace VBA – Opis Funkcja Replace VBA służy do podmiany ciągów znaków. Jeśli chcemy zamieć wyraz bądź fragment tekstu na inny, korzystamy właśnie z funkcji Replace. Funkcja posiada dodatkowe argumenty, za pomocą których możemy określi także ile wystąpień ciągów znaków ma zostać podmienionych. Funkcję VBA Replace możemy porównać do funkcjonalności Znajdź i zamień w arkuszu…

Read MoreComment

Funkcja InStrRev VBA – Jak zwrócić pozycję znaku w tekście od końca

1. Funkcja InStrRev VBA – Opis Funkcja InStrRev VBA zwraca pozycję znaku w ciągu znaków zaczynając od końca. Jeśli chcemy, którą pozycje od końca w danym tekście zajmuje znak, lub wyraz powinniśmy skorzystać właśnie z tej funkcji. Funkcja może także służyć do szukania wyrazów w tekście i wycinania ich w połączeniu z funkcji Mid VBA. Jeśli chcielibyśmy znaleźć…

Read MoreComment

Funkcja InStr VBA – Jak zwrócić pozycję znaku w tekscie

1. Funkcja InStr VBA – Opis Funkcja InStr VBA zwraca pozycję znaku w ciągu znaków. Jeśli chcemy, którą pozycje w danym tekscie zajmuje znak, lub wyraz powinniśmy skorzystać właśnie z tej funkcji. Funkcja może także służyć do szukania wyrazów w tekcie i wycinania ich w połączeniu z funkcj Mid VBA. Jeśli chcielibyśmy znleźć pozycję ciągu znaków w…

Read MoreComment

Funkcja Chr VBA – Jak zwrócić znak na podstawie kodu ASCII

1. Funkcja Chr VBA – Opis Funkcja Chr VBA zwraca znak na podstawie pozycji w tablicy znaków ASCII. Dla przykładu litera „a” w tablicy kodów ASCII zajmuje 97 pozycję. Jeśli chcielibyśmy otrzymać pozycję w tablicy na podstawie znaku, powinniśmy użyć w tym celu funkcji VBA Asc. Tablica znaków ASCII uwzględnia wielkość znaków, tak więc znaki pisane wielką literą posiadają…

Read MoreComment

Funkcja Asc VBA – Jak zwrócić pozycję w tablicy ASCII

1. Funkcja Asc VBA – Opis Funkcja Asc VBA zwraca pozycję znaku w tablicy znaków ASCII. Dla przykładu litera „a” w tablicy kodów ASCII zajmuje 97 pozycję. Jeśli chcielibyśmy otrzymać literę na podstawie pozycji w tablicy, powinniśmy użyć w tym celu funkcji VBA Chr. Tablica znaków ASCII uwzględnia wielkość znaków, tak więc znaki pisane wielką literą posiadają…

Read MoreComment