funkcje vba excel

Funkcja StrComp VBA – Porównanie dwóch tekstów

1. Funkcja StrComp VBA – Opis Funkcja StrComp VBA porównuje długość ciągów znaków w dwóch tekstach. W zależności  różnic w długości funkcja zwraca wartości 1, 0 lub -1. 2. Funkcja VBA StrComp – Składnia [crayon-5ba142936d5df389707416/] String1: Pierwszy z ciągów znaków, który chcemy porównać. String2: Drugi z ciągów znaków, który chcemy porównać. Compare: Czytaj więcej…

Z admin, przed
funkcje vba excel

Funkcja StrReverse VBA – Tekst w odwrotną stronę

1. Funkcja StrReverse VBA – Opis Funkcja StrReverse VBA zwraca tekst ze znakami w kolejności odwrotnej. Jeśli chcemy odwrócić znaki w ciągu tekstowym zaczynając od ostatniego powinniśmy skorzystać właśnie z tej funkcji. 2. Funkcja VBA Replace – Składnia [crayon-5ba142936e466906176806/] Expression: Ciąg znaków, w którym kolejność znaków chcemy odwrócić. Zwrot funkcji: String / Czytaj więcej…

Z admin, przed
funkcje vba excel

Funkcja Str VBA – Jak zamienić liczbę na tekst

1. Funkcja Str VBA – Opis Funkcja Str VBA zamienia wartość liczbową na typ danych String. Typ danych String w najprostszej postaci o zmiennej liczbie znaków zajmuje tyle bajtów w pamięci ile znaków posiada dany ciąg tekstowy. 2. Funkcja VBA Str – Składnia [crayon-5ba142936ec73914406376/] Number: Dowolna wartość liczbowa w liczbowym typie danych. Zwrot Czytaj więcej…

Z admin, przed
funkcje vba excel

Funkcja Replace VBA – Jak zamienić ciąg znaków

1. Funkcja Replace VBA – Opis Funkcja Replace VBA służy do podmiany ciągów znaków. Jeśli chcemy zamieć wyraz bądź fragment tekstu na inny, korzystamy właśnie z funkcji Replace. Funkcja posiada dodatkowe argumenty, za pomocą których możemy określi także ile wystąpień ciągów znaków ma zostać podmienionych. Funkcję VBA Replace możemy porównać do funkcjonalności Czytaj więcej…

Z admin, przed
funkcje vba excel

Funkcja Chr VBA – Jak zwrócić znak na podstawie kodu ASCII

1. Funkcja Chr VBA – Opis Funkcja Chr VBA zwraca znak na podstawie pozycji w tablicy znaków ASCII. Dla przykładu litera „a” w tablicy kodów ASCII zajmuje 97 pozycję. Jeśli chcielibyśmy otrzymać pozycję w tablicy na podstawie znaku, powinniśmy użyć w tym celu funkcji VBA Asc. Tablica znaków ASCII uwzględnia wielkość znaków, tak więc Czytaj więcej…

Z admin, przed
Zaprenumeruj ten blog przez e-mail

Wprowadź swój adres email aby zaprenumerować ten blog i otrzymywać powiadomienia o nowych wpisach przez email.

Dołącz do 3 pozostałych subskrybentów


Inline
Inline