Funkcja Asc VBA – Jak zwrócić pozycję w tablicy ASCII

Ostatnio zaktualizowano: 14 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja Asc VBA – Opis

Funkcja Asc VBA zwraca pozycję znaku w tablicy znaków ASCII. Dla przykładu litera „a” w tablicy kodów ASCII zajmuje 97 pozycję. Jeśli chcielibyśmy otrzymać literę na podstawie pozycji w tablicy, powinniśmy użyć w tym celu funkcji VBA Chr. Tablica znaków ASCII uwzględnia wielkość znaków, tak więc znaki pisane wielką literą posiadają inną pozycję, niż te pisane małymi literami. Tablica zawiera zarówno znaki sterujące jak i alfanumeryczne. W przypadku, gdy argument posiada więcej niż jeden znak, funkcja ASC zwróci pozycję w tablicy dla pierwszego znaku wskazanego w argumencie.

2. Funkcja VBA Asc – Składnia

'datatalk.pl
Asc(String As String) As Integer

String: Znak, dla którego chcemy otrzymać liczbę reprezentującą pozycję w tablicy kodów ASCII.

Zwrot funkcji: Integer / Wartość liczbowa całkowita.

3. Funkcja VBA Asc – Przykład

Jak używać funkcji Asc w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji Asc w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Przykład użycia funkcji Asc VBA – wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
Dim strValue As String
strValue = "a"
strValue = "abc"
MsgBox Asc(strValue)

Przykład 2: VBA Asc – przykład funkcji – wynik w arkuszu Excel.

'datatalk.pl
Dim strValue2 As String
strValue2 = "a"
strValue2 = "abc"
Range("A1") = Asc(strValue)
Funkcje VBA Excel – Funkcja Asc VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja Asc VBA

4. Funkcja VB Asc – Dodatkowe informacje

  • W przypadku, gdy argument posiada więcej niż jeden znak, funkcja ASC zwróci pozycję w tablicy dla pierwszego znaku w argumencie.

5. Funkcja Asc VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: