Funkcja Chr VBA – Jak zwrócić znak na podstawie kodu ASCII

Ostatnio zaktualizowano: 14 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja Chr VBA – Opis

Funkcja Chr VBA zwraca znak na podstawie pozycji w tablicy znaków ASCII. Dla przykładu litera „a” w tablicy kodów ASCII zajmuje 97 pozycję. Jeśli chcielibyśmy otrzymać pozycję w tablicy na podstawie znaku, powinniśmy użyć w tym celu funkcji VBA Asc. Tablica znaków ASCII uwzględnia wielkość znaków, tak więc znaki pisane wielką literą posiadają inną pozycję, niż te pisane małymi literami. Tablica zawiera zarówno znaki sterujące jak i alfanumeryczne.

2. Funkcja VBA Chr – Składnia

'datatalk.pl
Chr(CharCode As Long)

CharCode: Liczba reprezentująca pozycja znaku w tablicy kodów ASCII, dla której chcemy otrzymać znak.

Zwrot funkcji: String / Wartość tekstowa.

3. Funkcja VBA Chr – Przykład

Jak używać funkcji Chr w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji Chr w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Przykład użycia funkcji Chr VBA – wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
Dim intValue As Integer
intValue = 97
MsgBox Chr(intValue)

Przykład 2: VBA Chr – przykład funkcji – wynik w arkuszu Excel.

'datatalk.pl
Dim intValue2 As Integer
intValue2 = 97
Range("A1") = Chr(intValue2)
Funkcje VBA Excel – Funkcja Chr VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja Chr VBA

4. Funkcja VB Chr – Dodatkowe informacje

  • brak

5. Funkcja Chr VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: