Funkcja LCase VBA – Jak używać funkcji LCase

1. Funkcja LCase VBA – Opis

Funkcja LCase VBA zamienia wszystkie litery w ciągu znaków na małe litery. Można ją porównać do funkcji LITERY.MAŁE w arkuszu Excel. Jak używać funkcji LCASE w VBA Excel? W argumencie funkcji wprowadź w cydzysłowie ciąg znaków, lub odnieś się do dowolnej zmiennej tekstowej String. Funkcje można porównać do funkcji LowerCase lub Lower w innych językach programowania.

2. Funkcja VBA LCase – Składnia

LCase(String)

String – Ciąg tekstowy, w którym chcemy zamienić wszystkie litery na litery małe

Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa

3. Funkcja VBA LCase – Przykład

Jak używać funkcji LCASE w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji LCASE w Edytorze VisualBasic.

Sub LCaseExample()

MsgBox LCase("Nauka Funkcji")
Range("A1") = LCase("Nauka Funkcji")

End Sub
Funkcje VBA Excel – Funkcja LCase VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja LCase VBA

4. Funkcja LCase VBA – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: