Funkcja Str VBA – Jak zamienić liczbę na tekst

Ostatnio zaktualizowano: 17 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja Str VBA – Opis

Funkcja Str VBA zamienia wartość liczbową na typ danych String. Typ danych String w najprostszej postaci o zmiennej liczbie znaków zajmuje tyle bajtów w pamięci ile znaków posiada dany ciąg tekstowy.

2. Funkcja VBA Str – Składnia

'datatalk.pl
Str(Number)

Number: Dowolna wartość liczbowa w liczbowym typie danych.

Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa.

3. Funkcja VBA Str – Przykład

Jak używać funkcji Str w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji Str w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Konwersja liczby do typu String. Str – przykład funkcji VBA. Wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
Dim intNumber As Integer
Dim StrNumber As String
intNumber = 3200
StrNumber = Str(intNumber)
MsgBox "The number is: " & StrNumber

Przykład 2: Konwersja liczby do typu String. VBA Str – przykład funkcji. Wynik w komórce arkusza.

'datatalk.pl
Dim intNumber2 As Integer
Dim StrNumber2 As String
intNumber2 = 3200
StrNumber2 = Str(intNumber2)
Range("A1") = "The number is: " & StrNumber2
Funkcje VBA Excel – Funkcja Str VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja Str VBA

4. Funkcja VB Str – Dodatkowe informacje

  • brak

5. Funkcja Str VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: