Funkcja Val VBA – Jak wyciągnąć liczbę z tekstu

Ostatnio zaktualizowano: 17 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja Val VBA – Opis

Funkcja Val VBA wyszukuje w ciągu znaków wystąpień liczb. W przypadku występowania liczby na początku ciągu znaków, funkcja zwraca jej wartość w formie liczby o typie danych Double. Gdy ciąg znaków rozpoczyna się od znaków niebędących liczbami, funkcja Val zwróci liczbę zero.

2. Funkcja VBA Val – Składnia

'datatalk.pl
Val(String As String) As Double

String: Dowolna wartość liczbowa w liczbowym typie danych.

Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa.

3. Funkcja VBA Val – Przykład

Jak używać funkcji Val w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji Val w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Wyciąganie liczb z tekstu. Val – przykład funkcji VBA. Wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
Dim StrValue As String
StrValue = "100 razy 100"
MsgBox Val(StrValue)
MsgBox Val("12 23")

Przykład 2: Wystąpienia liczb w tekście. VBA Val – przykład funkcji. Wynik w komórce arkusza.

'datatalk.pl
Dim StrValue2 As String
StrValue2 = "100 razy 100"
Range("A1") = Val(StrValue2)
Range("A2") = Val("12 23")
Funkcje VBA Excel – Funkcja Val VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja Val VBA

4. Funkcja VB Val – Dodatkowe informacje

  • Funkcja pomija spacje występujące pomiędzy liczbami np dla zapisanych numerów telefonów.
  • Gry funkcja napotka na znaki niebędące liczbami, zwraca tylko i wyłączenie znaki liczbowe występujące przed tekstowymi.

5. Funkcja Val VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: