Funkcja DateValue VBA – Jak zamienić tekst na datę

Ostatnio zaktualizowano: 31 października, 2017 przez admin

1. Funkcja DateValue VBA – Opis

Funkcja DateValue VBA zamienia datę zapisaną w postaci tekstowej na sformatowaną datę VBA. Funkcja służy także do wyciągania samej wartości daty z wartości daty i czasu. Jeśli chcielibyśmy zamienić czas zapisany jako tekst na czas seryjny, powinniśmy skorzystać z funkcji VBA TimeValue.

2. Funkcja VBA DateValue – Składnia

'datatalk.pl
DateValue(Date As String)

Date: Data zapisana jako tekst np 25-12-2018, 1 marca 2018, 2018-05-19.

Zwrot funkcji: Date / Data seryjna.

3. Funkcja VBA DateValue – Przykład

Jak używać funkcji DateValue w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji DateValue w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: DateValue VBA – tekst na datę. Wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
Dim datVal As Date
datVal = DateValue("1-1-2018")
MsgBox datVal
MsgBox DateValue("1 stycznia 2019")

Przykład 2: VBA DateValue – zamiana tekstu na datę. Wynik w komórkach arkusza.

'datatalk.pl
Dim datVal As Date

datVal = DateValue("1-1-2018")
Range("A1") = DateValue(datVal)
Range("A2") = DateValue("1 stycznia 2019")

Przykład 3: VBA DateValue – wyciąganie daty z daty i czasu.

'datatalk.pl
Dim datVal2 As Date
datVal2 = #12/28/2017 11:15:55 AM#
MsgBox DateValue(datVal2)
Range("A3") = DateValue(datVal2)
Range("A4") = DateValue(Now())
Funkcje VBA Excel – Funkcja DateValue VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja DateValue VBA

4. Funkcja VB DateValue – Dodatkowe informacje

  • Funkcja jako argument może przyjąć różne formaty daty np 25-12-2018, 1 marca 2018, 2018-05-19.
  • Funkcja służy także do wyciągania wartości samej daty z daty i czasu.

5. Funkcja DateValue VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: