Tag: funkcje czasu vba

Funkcja CDate VBA – Jak konwertować dane do typu Date

1. Funkcja CDate VBA – Opis Funkcja CDate VBA zwraca wartość o typie danych Date. Typ danych Date zajmuje 8 bajtów w pamięci. Funkcja  zamienia datę i czas zapisane w postaci tekstowej na sformatowaną datę i czas VBA. Przy zamianie tekstu na datę funkcja działa podobnie jak funkcje VBA DateValue i VBA TimeValue. Różnica jest taka, że CDate…

Read MoreComment

Funkcja Weekday VBA – Numer dnia tygodnia

1. Funkcja Weekday VBA – Opis Funkcja Weekday VBA zwraca słowną nazwę dnia tygodnia z liczb od 1 do 7. W drugim argumencie funkcji możemy określić, który dzień tygodnia uznajemy za pierwszy, np dla Polski będzie to poniedziałek. 2. Funkcja VBA WeekdayName – Składnia

FirstDayOfWeek: Argument nieobowiązkowy. Możemy w nim określić który dzień jest określany…

Read MoreComment

Funkcja WeekdayName VBA – Dzień tygodnia słownie

1. Funkcja WeekdayName VBA – Opis Funkcja WeekdayName VBA zwraca słowną nazwę dnia tygodnia z liczb od 1 do 7. Ważne jest, by argumentem dla tej funkcji była liczba, a nie data. Funkcję możemy łączyć z funkcją VBA Weekday lub z funkcją VBA DatePart. Funkcja może zwrócić także nazwy dni tygodnia w formie skróconej np „Pn”…

Read MoreComment

Funkcja MonthName VBA – Miesiąc słownie

1. Funkcja MonthName VBA – Opis Funkcja MonthName VBA zwraca słowną nazwę miesiąca z liczb od 1 do 12. Ważne jest, by argumentem dla tej funkcji była liczba, a nie data. Funkcję możemy łączyć z funkcją VBA Month. Funkcja może zwrócić także nazwę miesiąca w formie skróconej np „lip” dla lipca. By to zrobić powinniśmy wykorzystać…

Read MoreComment

Funkcja TimeValue VBA – Jak zamienić tekst na czas

1. Funkcja TimeValue VBA – Opis Funkcja TimeValue VBA zamienia czas zapisany w postaci tekstowej na sformatowany czas o typie danych date w VBA. Funkcja służy także do wyciągania wartości czasu z wartości daty i czasu. Jeśli chcielibyśmy zamienić datę zapisaną jako tekst na datę seryjną, powinniśmy skorzystać z funkcji VBA DateValue. 2. Funkcja VBA TimeValue…

Read MoreComment

Funkcja DateValue VBA – Jak zamienić tekst na datę

1. Funkcja DateValue VBA – Opis Funkcja DateValue VBA zamienia datę zapisaną w postaci tekstowej na sformatowaną datę VBA. Funkcja służy także do wyciągania samej wartości daty z wartości daty i czasu. Jeśli chcielibyśmy zamienić czas zapisany jako tekst na czas seryjny, powinniśmy skorzystać z funkcji VBA TimeValue. 2. Funkcja VBA DateValue – Składnia

Date:…

Read MoreComment

Funkcja DatePart VBA – Jak rozbić datę i czas na części

1. Funkcja DatePart VBA – Opis Funkcja DatePart VBA zwraca poszczególne części daty i czasu w zależności od wprowadzonych argumentów. Za jej pomocą możemy wyciągnąć takie elementy jak kwartał, dzień roku, tydzień roku, a także standardowe elementy daty jak dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta, sekunda. Warto zaznaczyć, że te elementy możemy wyciągnąć także za pomocą innych…

Read MoreComment

Funkcja DateDiff VBA – Jak obliczyć różnicę dat i czasu

1. Funkcja DateDiff VBA – Opis Funkcja DateDiff VBA zwraca różnicę pomiędzy dwiema datami. W zależności od tego, co wprowadzimy w argumentach funkcji, możemy otrzymać różnicę w dniach, miesiącach, latach, tygodniach, kwartałach, godzinach, minutach, sekundach itp. W argumentach funkcji możemy wprowadzić także informację, który dzień jest pierwszym dniem tygodnia np dla Polski – poniedziałek. W angielskiej…

Read MoreComment

Funkcja DateAdd VBA – Jak powiększać datę i czas

1. Funkcja DateAdd VBA – Opis Funkcja DateAdd VBA datę lub czas powiększoną lub pomniejszoną o określoną liczbę jednostek czasu. Jeśli więc chcemy powiększyć datę np o określoną liczbę dni, miesięcy lat, użyjemy właśnie tej funkcji. Funkcji tej używamy, gdy chcemy wykonać następujące działania: Dodać dni do daty. Odjąć dni od daty. Dodać miesiące do…

Read MoreComment