Funkcja WeekdayName VBA – Dzień tygodnia słownie

Ostatnio zaktualizowano: 31 października, 2017 przez admin

1. Funkcja WeekdayName VBA – Opis

Funkcja WeekdayName VBA zwraca słowną nazwę dnia tygodnia z liczb od 1 do 7. Ważne jest, by argumentem dla tej funkcji była liczba, a nie data. Funkcję możemy łączyć z funkcją VBA Weekday lub z funkcją VBA DatePart. Funkcja może zwrócić także nazwy dni tygodnia w formie skróconej np „Pn” dla poniedziałku. By to zrobić powinniśmy wykorzystać drugi argument funkcji – abbreviate.

2. Funkcja VBA WeekdayName – Składnia

'datatalk.pl
WeekdayName(Weekday As Long, [Abbreviate As Boolean = False], [FirstDayOfWeek As VbDayOfWeek = vbUseSystemDayOfWeek]) As String

Weekday: Liczba reprezentująca kolejny dzień tygodnia od 1 do 7.

Abbreviate: Argument nieobowiązkowy. Przyjmuje wartość True lub False. Domyślnie jest ustawiony na False. W przypadku wartości True, nazwa dnia tygodnia zostanie zwrócona w skróconej formie np „Pt” dla piątku.

FirstDayOfWeek: Argument nieobowiązkowy. Możemy w nim określić który dzień jest określany jako pierwszy dzień tygodnia. W polskim nazewnictwie będzie to Poniedziałek, a więc vbMonday lub 2.

StałaNumer stałejOpis
vbUseSystem0Zgodnie z ustawieniami systemu / API
vbSunday1Niedziela (default)
vbMonday2Poniedziałek (ISO 8601)
vbTuesday3Wtorek
vbWednesday4Środa
vbThursday5Czwartek
vbFriday6Piątek
vbSaturday7Sobota

Zwrot funkcji: String / Nazwa słowna dnia tygodnia np „Czwartek” lub „Cz”.

3. Funkcja VBA WeekdayName – Przykład

Jak używać funkcji WeekdayName w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji WeekdayName w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Funkcja WeekdayName VBA. Wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
MsgBox WeekdayName(1)
MsgBox WeekdayName(1, False, vbMonday)
MsgBox WeekdayName(1, True, vbMonday)
MsgBox WeekdayName(Weekday(Date), True, vbMonday)

Przykład 2: Funkcja VBA WeekdayName VBA. Wynik w komórkach arkusza.

'datatalk.pl
Range("A1") = WeekdayName(3)
Range("A2") = WeekdayName(3, False, vbMonday)
Range("A3") = WeekdayName(3, True, vbMonday)
Range("A4") = WeekdayName(Weekday(Date), True, vbMonday)
Funkcje VBA Excel – Funkcja WeekdayName VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja WeekdayName VBA

4. Funkcja VB WeekdayName – Dodatkowe informacje

  • Funkcja nie przyjmuje za argument dat, a liczby reprezentujące kolejne dni tygodnia od 1 do 7. Jeśli chcemy zastosować funkcję do daty powinniśmy połączyć ją z funkcją WeekDay VBA lub VBA DatePart.
  • Drugi argument funkcji (abbreviate) jest nieobowiązkowy. Za jego pomocą możemy zwrócić nazwę funkcji w formie skróconej. Np „śr” dla środy.
  • Trzeci argument funkcji służy do określenia pierwszego dnia tygodnia. Dla polskiej nomenklatury będzie to 2 lub vbMonday.

5. Funkcja WeekdayName VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: