Funkcja Round VBA – Jak zaokrąglić liczbę

Ostatnio zaktualizowano: 15 grudnia, 2017 przez admin

1. Funkcja Round VBA – Opis

Funkcja Round VBA służy do zaokrąglania liczb posiadających miejsca dziesiętne. W jaki sposób użyć funkcji Round? W miejsce pierwszego argumentu funkcji wprowadź liczbę, którą chcesz zaokrąglić. W miejsce drugiego argumentu wprowadź liczbę miejsc po przecinku do których chcesz zaokrąglić liczbę. Jeśli chcesz zwrócić wartość bez miejsc dziesiętnych, nie wprowadzaj drugiego argumentu funkcji. Wynikiem będzie liczba całkowita. Liczbę całkowitą możemy także uzyskać po zastosowaniu funkcji VBA Fix lub VBA Int.

2. Funkcja VBA Round – Składnia

'datatalk.pl
Round(Number, [NumDigitsAfterDecimal As Long])

Number: Liczba, którą chcemy zaokrąglić.

NumDigitsAfterDecimal: Argument opcjonalny. Liczba miejsc po przecinku, do której chcemy zaokrąglić liczbę. 

Zwrot funkcji: Wartość liczbowa.

3. Funkcja VBA Round – Przykład

Jak używać funkcji Round w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji Round w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Zaokrąglenie liczby Funkcję Round. Wynik w oknie MsgBox i komórce arkusza.

'datatalk.pl
Sub RoundFunctionExample()

MsgBox Round(5.123)
MsgBox Round(987.123456, 2)
Range("A1") = Round(3.141234, 3)
MsgBox Round(Range("a1"), 2)

End Sub
Funkcje VBA Excel – Funkcja Round VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja Round VBA

4. Funkcja VB Round – Dodatkowe informacje

  • Jeśli nie wprowadzimy drugiego argumentu funkcji, funkcja Round zwróci liczbę całkowitą, a więc bez miejsc dziesiętnych

5. Funkcja Round VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: