Funkcja StrComp VBA – Porównanie dwóch tekstów

Ostatnio zaktualizowano: 17 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja StrComp VBA – Opis

Funkcja StrComp VBA porównuje długość ciągów znaków w dwóch tekstach. W zależności  różnic w długości funkcja zwraca wartości 1, 0 lub -1.

2. Funkcja VBA StrComp – Składnia

'datatalk.pl
StrComp(String1, String2, [Compare As VbCompareMethod = vbBinaryCompare])

String1: Pierwszy z ciągów znaków, który chcemy porównać.

String2: Drugi z ciągów znaków, który chcemy porównać.

Compare: Argument opcjonalny. Metoda porównania ciągów znaków. Od tego argumentu zależy też to, czy w szukaniu uwzględniamy wielkość liter.

StałaWartośćOpis
vbBinaryCompare0Porównanie binarne. Uwzględnia wielkość znaków.
vbTextCompare1Porównanie tekstowe. Nie uwzględnia wielkości znaków

Zwrot funkcji: Variant

Rodzaje wynikówZwrot
string1 jest krótszy od string2-1
string1 jest równy string20
string1 jest dłuższy od string21
string1 lub string2 jest pustynull

3. Funkcja VBA StrComp – Przykład

Jak używać funkcji StrComp w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji StrComp w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Przykład użycia funkcji StrComp VBA – wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
Dim StrValue As String
StrValue1 = "Nauka funkcji VBA"
StrValue2 = "nauka VBA"
MsgBox StrComp(StrValue1, StrValue2, vbTextCompare)
MsgBox StrComp(StrValue2, StrValue1)
Funkcje VBA Excel – Funkcja StrComp VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja StrComp VBA

4. Funkcja VB StrComp – Dodatkowe informacje

  • W trzecim argumencie funkcji możemy wprowadzić metodę porównania wartości w ciągach.

5. Funkcja StrComp VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: