Funkcja CDbl VBA – Jak konwertować dane do typu Double

Ostatnio zaktualizowano: 2 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja CDbl VBA – Opis

Funkcja CDbl VBA zwraca wartość o typie danych Double. Jest to liczba z zakresu od -1.79769313486232e+308 do -4.94065645841247E-324. Typ danych Double zajmuje 8 bajtów w pamięci. Funkcji używamy zazwyczaj, gdy konwertujemy bardzo duże liczby zmiennoprzecinkowe. Użycie funkcji dla liczb z poza zakresu lub dla danych nieliczbowych zwróci błąd. Funkcja może służyć do zamiany liczby zmiennoprzecinkowej zapisanej z przecinkiem, a nie kropką do liczby zmiennoprzecinkowej rozpoznawalnej przez VBA. Funkcja zamienia tekst na liczbę.

2. Funkcja VBA CDbl – Składnia

'datatalk.pl
CDbl(Expression) As Double

Expression: Dowolna liczba z zakresu od -1.79769313486232e+308 do -4.94065645841247E-324 przechowywana w dowolnym typie danych (także String).

Zwrot funkcji: Double / Liczba zmiennoprzecinkowa z zakresu od -1.79769313486232e+308 do -4.94065645841247E-324.

3. Funkcja VBA CDbl – Przykład

Jak używać funkcji CDbl w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji CDbl w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Konwersja do typu Double. CDbl – przykład funkcji. Wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
Dim strValue As String
strValue = "1234233,12343"
MsgBox CDbl(strValue)

Przykład 2: CDbl – przykład funkcji. Konwersja do Double. Wynik w komórce arkusza.

'datatalk.pl 
Dim strValue As String
strValue = "1234233,12343"
Range("A1") = CDbl(strValue) * 5
Funkcje VBA Excel – Funkcja CDbl VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja CDbl VBA

4. Funkcja VB CDbl – Dodatkowe informacje

  • Funkcja zastosowana dla liczb spoza zakresu -1.79769313486232e+308 do -4.94065645841247E-324 zwróci błąd.
  • Funkcja może służyć do zamiany liczby zmiennoprzecinkowej zapisanej z przecinkiem, a nie kropką do liczby zmiennoprzecinkowej rozpoznawalnej przez VBA.

5. Funkcja CDbl VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: