Funkcja CLng VBA – Jak konwertować dane do typu Long

Ostatnio zaktualizowano: 29 października, 2017 przez admin

1. Funkcja CLng VBA – Opis

Funkcja CLng VBA zwraca wartość o typie danych Long. Jest to liczba całkowita z zakresu od –2,147,483,648 do 2,147,486,647. Typ danych Long zajmuje 4 bajty w pamięci. Funkcja może także służyć do konwersji liczby zapisanej jako tekst do liczby w typie danych Long. Próba wywołania funkcji z argumentem spoza zakresu od –2,147,483,648 do 2,147,486,647 wygeneruje błąd. Błąd uzyskamy także, gdy jako argument wprowadzimy wartość, która zawiera inne znaki niż cyfry.

2. Funkcja VBA CLng – Składnia

'datatalk.pl
CLng(Expression) As Long

Expression: Dowolna liczba całkowita z zakresu od –2,147,483,648 do 2,147,486,647 przechowywana w dowolnym typie danych (także String).

Zwrot funkcji: Long / Liczba całkowita z zakresu od –2,147,483,648 do 2,147,486,647.

3. Funkcja VBA CLng – Przykład

Jak używać funkcji CLng w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji CLng w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1:

'datatalk.pl
Dim StrNumber As String
StrNumber = "14522478"
MsgBox CLng(StrNumber)

Przykład 2:

'datatalk.pl
Dim intNumber As Integer
intNumber = 32000
MsgBox CLng(intNumber)
Funkcje VBA Excel – Funkcja CLng VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja CLng VBA

4. Funkcja VB CLng – Dodatkowe informacje

  • Funkcja zastosowana dla liczb innych niż całkowite lub też spoza zakresu –2,147,483,648 do 2,147,486,647 zwróci błąd.

5. Funkcja CLng VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: