Funkcja CVar VBA – Jak konwertować dane do typu Variant

Ostatnio zaktualizowano: 3 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja CVar VBA – Opis

Funkcja CVar VBA zwraca wartość o typie danych Variant. Typ danych Variant może przechowywać zarówno dane liczbowe jak i tekstowe. Używając tej funkcji pamiętajmy, że sam typ danych Variant jest najmniej wydajnym typem danych w VBA.

2. Funkcja VBA CVar – Składnia

'datatalk.pl
CVar(Expression) as Variant

Expression: Dowolna wartość przechowywana w dowolnym typie danych.

Zwrot funkcji: Variant / Dowolna wartość liczbowa lub tekstowa.

3. Funkcja VBA CVar – Przykład

Jak używać funkcji CVar w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji CVar w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Konwersja do typu Variant. CVar – przykład funkcji. Wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
Dim varValue As Variant
varValue = CVar("dowolna wartosc")
MsgBox varValue

Przykład 1: Konwersja do typu Variant. VBA CVar – przykład. Wynik w komórkach arkusza.

'datatalk.pl
Dim varValue As Variant
varValue = CVar(123)
Range("A1") = varValue

4. Funkcja VB CVar – Dodatkowe informacje

  • brak

5. Funkcja CVar VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Sub FunctionCVar()
Dim varValue As Variant
varValue = CVar(„dowolna wartosc”)
MsgBox varValue

End Sub

 

Sub FunctionCVar2()
Dim varValue As Variant
varValue = CVar(123)
Range(„A1”) = varValue

End Sub

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: