Funkcja InStrRev VBA – Jak zwrócić pozycję znaku w tekście od końca

Ostatnio zaktualizowano: 14 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja InStrRev VBA – Opis

Funkcja InStrRev VBA zwraca pozycję znaku w ciągu znaków zaczynając od końca. Jeśli chcemy, którą pozycje od końca w danym tekście zajmuje znak, lub wyraz powinniśmy skorzystać właśnie z tej funkcji. Funkcja może także służyć do szukania wyrazów w tekście i wycinania ich w połączeniu z funkcji Mid VBA. Jeśli chcielibyśmy znaleźć pozycję ciągu znaków w danym tekście zaczynając od początku, powinniśmy skorzystać z funkcji Instr.

2. Funkcja VBA InStrRev – Składnia

'datatalk.pl
InStrRev(StringCheck As String, StringMatch As String, [Start As Long = -1], [Compare As VbCompareMethod = vbBinaryCompare]) As Long

StringCheck: Ciąg tekstowy, w którym szukamy ciągu znaków.

StringMatch: Szukany ciąg znaków.

Start: Argument opcjonalny. Pozycja w tekście, od której zaczynamy wyszukiwanie. Default = -1.

Compare As VbCompareMethod: Argument opcjonlny. Typ porównania. Wartość default to 0. Wartości dla argumentu przedstawia poniższa tabela:

StałaWartośćOpis
vbBinaryCompare0Porównanie binarne. Uwzględnia wielkość znaków.
vbTextCompare1Porównanie tekstowe. Nie uwzględnia wielkości znaków

Zwrot funkcji: Number / Wartość liczbowa.

3. Funkcja VBA InStrRev – Przykład

Jak używać funkcji InStrRev w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji InStrRev w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Przykład użycia funkcji InStrRev VBA – wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
 Dim strValue As String
 strValue = "Nauka funkcji VBA"
 MsgBox InStrRev(strValue, "f")
 MsgBox InStrRev(strValue, "a", -1)
 MsgBox InStrRev(strValue, "A", -1)

Przykład 2: VBA InStrRev – przykład funkcji – wynik w arkuszu Excel.

'datatalk.pl
 Dim strValue2 As String
 strValue2 = "Nauka funkcji VBA"
 Range("A1") = InStrRev(strValue2, "f")
 Range("A2") = InStrRev(strValue2, "a", -1)
 Range("A3") = InStrRev(strValue2, "A", -1)
Funkcje VBA Excel – Funkcja InStrRev VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja InStrRev VBA

4. Funkcja VB InStrRev – Dodatkowe informacje

  • brak

5. Funkcja InStrRev VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: