Funkcja Mid VBA – Jak wyciągnąć fragment tekstu

Ostatnio zaktualizowano: 13 grudnia, 2017 przez admin

1. Funkcja MID VBA – Opis

Funkcja MID VBA jest odpowiednikiem funkcji SUBSTRING lub SUBSTR w innych językach programowania. W jaki sposób działa funkcja MID? Funkcja VBA MID wycina tekst z innego tekstu. Przykładowo ze zdania „Uczę się programowania w VBA możemy wyciąć wyraz „programowania”. Jak to zrobić? Składnia funkcji i jej przykład użycia zamieszczam poniżej. Funkcję możemy porównać do FRAGMENT.TEKSTU z arkusza Excel.

2. Funkcja MID – Składnia

Poniżej składnia funkcji Mid:

MID(String, Start [, Length])

String – Ciąg tekstowy, z którego wycinamy tekst.

Start – Kolejna pozycja w ciągu tekstowym, od którego zaczynamy wycinanie tekstu. Argument jest typu danych Long.

Length – Argument opcjonalny. Możemy określić w nim ile znaków z ciągu chcemy wyciąć. Jeśli nie skorzystamy z argumentu, zostanie zwrócony cały ciąg począwszy od pozycji z argumentu Start.

Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa

3. Funkcja VBA Mid – Przykład

Jak używać funkcji MID w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji MID w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Przykład użycia funkcji Mid VBA – wynik w oknie MsgBox i komórce arkusza.

'datatalk.pl
Sub MidFunctionExample()

MsgBox Mid("Uczę się funkcji VBA", 10)
MsgBox Mid("Uczę się funkcji VBA", 10, 7)
Range("A1") = Mid("Uczę się funkcji VBA", 10, 7)
MsgBox Mid(Range("A1"), 1, 7)

End Sub
Funkcje VBA Excel - Funkcja MID VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja MID VBA

4. Funkcja VB Abs – Dodatkowe informacje

  • brak

5. Funkcja Abs VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: