Funkcja Left VBA – Jak używać funkcji Left

1. Funkcja LEFT VBA – Opis

Funkcja LEFT w VBA wycina z tekstu określoną liczbę znaków zaczynając od lewej strony. Można ją porównać do Funkcji LEWY w arkuszu Excel. Funkcja wycina tekst z innego tekstu zaczynając od lewej strony. Dla przykładu ze zdania „Jestem programistą” możemy wyciąć wyraz „Jestem”.

2. Funkcja LEFT – Składnia

Poniżej składnia funkcji Left:

String – Ciąg tekstowy, z którego wycinamy tekst zaczynając od lewej strony

Length – W argumencie możemy określić ile znaków z ciągu chcemy wyciąć z argumentu String.

Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa

3. Funkcja VBA LEFT Przykład

Jak używać funkcji LEFT w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji LEFT w Edytorze VisualBasic.

Funkcje VBA Excel – Funkcja Left VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja Left VBA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: