Funkcja Left VBA – Jak używać funkcji Left

Ostatnio zaktualizowano: 21 września, 2017 przez admin

1. Funkcja LEFT VBA – Opis

Funkcja LEFT w VBA wycina z tekstu określoną liczbę znaków zaczynając od lewej strony. Można ją porównać do Funkcji LEWY w arkuszu Excel. Funkcja wycina tekst z innego tekstu zaczynając od lewej strony. Dla przykładu ze zdania „Jestem programistą” możemy wyciąć wyraz „Jestem”.

2. Funkcja LEFT – Składnia

Poniżej składnia funkcji Left:

String – Ciąg tekstowy, z którego wycinamy tekst zaczynając od lewej strony

Length – W argumencie możemy określić ile znaków z ciągu chcemy wyciąć z argumentu String.

Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa

3. Funkcja VBA LEFT Przykład

Jak używać funkcji LEFT w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji LEFT w Edytorze VisualBasic.

'datatalk.pl
Sub LeftFunctionExample()

MsgBox Left("VBA nauka funkcji", 10)
Range("A1") = Left("VBA nauka funkcji", 10)
MsgBox Left(Range("A1"), 3)

End Sub
Funkcje VBA Excel – Funkcja Left VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja Left VBA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: