kurs excel podstawy

Najważniejsze funkcje daty Excel i funkcje czasu w Excel

1. Jak policzyć dzień, miesiąc, rok, kwartał, dzień tygodnia na podstawie daty w Excel? Spośród funkcji daty i czasu w Excel najczęściej używać będziesz funkcji pobierającej z daty poszczególne elementy. Poniżej opis i przykłady funkcji wciągającej z daty dzień,  miesiąc, rok, kwartał, dzień tygodnia. Funkcje takie jak NUM.TYG I DZIEŃ.TYG Czytaj więcej…

Z admin, przed
Inline
Inline