Tag: funkcje

Funkcja Right VBA – Jak używać funkcji Right

1. Funkcja RIGHT VBA – Opis Funkcja RIGHT w VBA wycina z tekstu określoną liczbę znaków zaczynając od prawej strony. Można ją porównać do funkcji PRAWY w arkuszu Excel. Funkcja wycina tekst z innego tekstu zaczynając od prawej strony. Dla przykładu ze zdania „Jestem programistą” możemy wyciąć wyraz „programistą”. 2. Funkcja RIGHT – Składnia Poniżej…

Read MoreComment

Funkcja Left VBA – Jak używać funkcji Left

1. Funkcja LEFT VBA – Opis Funkcja LEFT w VBA wycina z tekstu określoną liczbę znaków zaczynając od lewej strony. Można ją porównać do Funkcji LEWY w arkuszu Excel. Funkcja wycina tekst z innego tekstu zaczynając od lewej strony. Dla przykładu ze zdania „Jestem programistą” możemy wyciąć wyraz „Jestem”. 2. Funkcja LEFT – Składnia Poniżej…

Read MoreComment

Najważniejsze funkcje daty Excel i funkcje czasu w Excel

1. Jak policzyć dzień, miesiąc, rok, kwartał, dzień tygodnia na podstawie daty w Excel? Spośród funkcji daty i czasu w Excel najczęściej używać będziesz funkcji pobierającej z daty poszczególne elementy. Poniżej opis i przykłady funkcji wciągającej z daty dzień,  miesiąc, rok, kwartał, dzień tygodnia. Funkcje takie jak NUM.TYG I DZIEŃ.TYG posiadają drugi argument. Argument określa…

Read MoreComment