Funkcja Right VBA – Jak używać funkcji Right

1. Funkcja RIGHT VBA – Opis

Funkcja RIGHT w VBA wycina z tekstu określoną liczbę znaków zaczynając od prawej strony. Można ją porównać do funkcji PRAWY w arkuszu Excel. Funkcja wycina tekst z innego tekstu zaczynając od prawej strony. Dla przykładu ze zdania “Jestem programistą” możemy wyciąć wyraz “programistą”.

2. Funkcja RIGHT – Składnia

Poniżej składnia funkcji Right:

String – Ciąg tekstowy, z którego wycinamy tekst zaczynając od prawej strony

Length – W argumencie możemy określić ile znaków z ciągu chcemy wyciąć z argumentu String.

Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa

3. Funkcja VBA RIGHT Przykład

Jak używać funkcji RIGHT w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji RIGHT  w Edytorze VisualBasic.

Funkcje VBA Excel – Funkcja Right VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja Right VBA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: