Funkcja CByte VBA – Jak konwertować dane do typu Byte

1. Funkcja CByte VBA – Opis

Funkcja CByte VBA zwraca wartość o typie danych Byte. Jest to liczba całkowita z zakresu 0-255. Typ danych Byte jak jego nazwa wskazuje
zajmuje miejsce w pamięci o wielkości 1B. W ten sposób możemy konwertować liczby o niskich wartościach, by przechowywać je w bardziej
wydajnych typach danych. Funkcja może także służyć do konwersji liczby zapisanej jako tekst do liczby w typie danych Byte. Próba wywołania
funkcji z argumentem spoza zakresu 0-255 wygeneruje błąd.

2. Funkcja VBA CByte – Składnia

Expression: Dowolna liczba całkowita z zakresu 0-255 przechowywana w dowolnym typie danych(także String).

Zwrot funkcji: Byte / Liczba całkowita z zakresu 0-255.

3. Funkcja VBA CByte – Przykład

Jak używać funkcji CByte w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji CByte w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1:

Przykład 2:

Funkcje VBA Excel – Funkcja CByte VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja CByte VBA

4. Funkcja VB CByte – Dodatkowe informacje

  • Funkcja zastosowana dla liczb innych niż całkowite lub też spoza zakresu 0-255 zwróci błąd.

5. Funkcja CByte VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: