Tag: funkcje konwersji vba

Funkcja StrConv VBA – Konwersja tekstu

1. Funkcja StrConv VBA – Opis Funkcja StrConv VBA konwertuje wartość tekstową wg. określonego w drugim argumencie parametru. Za pomocą tej funkcji możemy między innymi zamieniać ciąg znaków na wielkie litery na wzór funkcji VBA UCase. Możemy zamienić ciąg znaków na litery małe na wzór funkcji LCase VBA. Możemy także zwrócić wynik z wielką literą dla…

Read MoreComment

Funkcja Val VBA – Jak wyciągnąć liczbę z tekstu

1. Funkcja Val VBA – Opis Funkcja Val VBA wyszukuje w ciągu znaków wystąpień liczb. W przypadku występowania liczby na początku ciągu znaków, funkcja zwraca jej wartość w formie liczby o typie danych Double. Gdy ciąg znaków rozpoczyna się od znaków niebędących liczbami, funkcja Val zwróci liczbę zero. 2. Funkcja VBA Val – Składnia

String: Dowolna…

Read MoreComment

Funkcja Str VBA – Jak zamienić liczbę na tekst

1. Funkcja Str VBA – Opis Funkcja Str VBA zamienia wartość liczbową na typ danych String. Typ danych String w najprostszej postaci o zmiennej liczbie znaków zajmuje tyle bajtów w pamięci ile znaków posiada dany ciąg tekstowy. 2. Funkcja VBA Str – Składnia

Number: Dowolna wartość liczbowa w liczbowym typie danych. Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa….

Read MoreComment

Funkcja CVar VBA – Jak konwertować dane do typu Variant

1. Funkcja CVar VBA – Opis Funkcja CVar VBA zwraca wartość o typie danych Variant. Typ danych Variant może przechowywać zarówno dane liczbowe jak i tekstowe. Używając tej funkcji pamiętajmy, że sam typ danych Variant jest najmniej wydajnym typem danych w VBA. 2. Funkcja VBA CVar – Składnia

Expression: Dowolna wartość przechowywana w dowolnym typie danych. Zwrot…

Read MoreComment

Funkcja CCur VBA – Jak konwertować dane do typu Currency

1. Funkcja CCur VBA – Opis Funkcja CCur VBA zwraca wartość o typie danych Currency. Jest to liczba zmiennoprzecinkowa  sformatowana jako waluta z zakresu od -922,337,203,477.5808 do 922,337,203,685,477.5807. Typ danych Currency zajmuje 8 bajtów w pamięci. . Próba wywołania funkcji z argumentem spoza zakresu od -922,337,203,477.5808 do 922,337,203,685,477.5807 wygeneruje błąd. Błąd uzyskamy także, gdy jako argument wprowadzimy wartość,…

Read MoreComment

Funkcja CSng VBA – Jak konwertować dane do typu Single

1. Funkcja CSng VBA – Opis Funkcja CSng VBA zwraca wartość o typie danych Single. Jest to liczba z zakresu od -3.402823e38 do 1.401298e45 . Typ danych Single zajmuje 4 bajty  w pamięci. Funkcji używamy zazwyczaj, gdy chcemy by nasze dane były bardziej wydajne.. Użycie funkcji dla liczb z poza zakresu lub dla danych nieliczbowych zwróci błąd. Funkcja może służyć…

Read MoreComment

Funkcja CDbl VBA – Jak konwertować dane do typu Double

1. Funkcja CDbl VBA – Opis Funkcja CDbl VBA zwraca wartość o typie danych Double. Jest to liczba z zakresu od -1.79769313486232e+308 do -4.94065645841247E-324. Typ danych Double zajmuje 8 bajtów w pamięci. Funkcji używamy zazwyczaj, gdy konwertujemy bardzo duże liczby zmiennoprzecinkowe. Użycie funkcji dla liczb z poza zakresu lub dla danych nieliczbowych zwróci błąd. Funkcja może służyć do zamiany…

Read MoreComment

Funkcja CStr VBA – Jak konwertować dane do typu String

1. Funkcja CStr VBA – Opis Funkcja CStr VBA zwraca wartość o typie danych String. Typ danych String w najprostszej postaci o zmiennej liczbie znaków zajmuje tyle bajtów w pamięci ile znaków posiada dany ciąg tekstowy. Funkcji używamy zazwyczaj, gdy konwertujemy tekst przechowywany w typie Variant do bardziej wydajnych typów danych. 2. Funkcja VBA CStr – Składnia

Read MoreComment

Funkcja CLngLng VBA – Jak konwertować dane do typu LongLong

1. Funkcja CLngLng VBA – Opis Funkcja CLngLng VBA zwraca wartość o typie danych LongLong. Jest to liczba całkowita z zakresu od -9,223,372,036,854,775,808 do 9,223,372,036,854,775,807. Typ danych LongLong zajmuje 8 bajtów w pamięci. Ważne jest, że sam typ danych LongLong, w odróżnieniu od typu Long, działa tylko w architekturze 64-bitowej. Funkcja może także służyć do konwersji liczby zapisanej…

Read MoreComment

Funkcja CLng VBA – Jak konwertować dane do typu Long

1. Funkcja CLng VBA – Opis Funkcja CLng VBA zwraca wartość o typie danych Long. Jest to liczba całkowita z zakresu od –2,147,483,648 do 2,147,486,647. Typ danych Long zajmuje 4 bajty w pamięci. Funkcja może także służyć do konwersji liczby zapisanej jako tekst do liczby w typie danych Long. Próba wywołania funkcji z argumentem spoza zakresu od –2,147,483,648 do…

Read MoreComment