Funkcja StrConv VBA – Konwersja tekstu

Ostatnio zaktualizowano: 17 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja StrConv VBA – Opis

Funkcja StrConv VBA konwertuje wartość tekstową wg. określonego w drugim argumencie parametru. Za pomocą tej funkcji możemy między innymi zamieniać ciąg znaków na wielkie litery na wzór funkcji VBA UCase. Możemy zamienić ciąg znaków na litery małe na wzór funkcji LCase VBA. Możemy także zwrócić wynik z wielką literą dla pierwszego znaku. Funkcja może także służyć do konwersji tekstu na UniCode lub konwersji tekstu z UniCode.

2. Funkcja VBA StrConv – Składnia

'datatalk.pl
'StrConv(String, Conversion As VbStrConv, [LocaleID As Long])

String: Ciąg znaków, który chcemy przekonwertować.

Conversion: Typ konwersji. Wprowadzamy tutaj parametr z poniższej tabeli, w zależności od tego jakiej konwersji chcemy dokonać:

StałaWartośćOpis
vbUpperCase1Zamienia znaki na wielkie litery.
vbLowerCase2Zamienia znaki na małe litery.
vbProperCase3Zamienia pierwszy znak tekstu na literę wielką.
vbUnicode64Zamienia pierwszy znak tekst na UniCode.
vbFromUnicode128Zamienia ciąg znaków z UniCode na lokalną stronę kodową.

LocaleID: Parametr opcjonalny. Określa lokalny typ kodowania znaków, który chcemy używać. Jeśli nie uzupełnimy tego argumentu, parametr zostanie pominięty.

Zwrot funkcji: String / Wartość wartość tekstowa.

3. Funkcja VBA StrConv – Przykład

Jak używać funkcji StrConv w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji StrConv w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Przykład użycia funkcji StrConv VBA – wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
Dim StrValue As String
StrValue = "nauka funkcji VBA"
MsgBox StrConv(StrValue, vbUpperCase)
MsgBox StrConv(StrValue, vbLowerCase)
MsgBox StrConv(StrValue, vbProperCase)
MsgBox StrConv(StrValue, vbUnicode)
MsgBox StrConv(StrValue, vbFromUnicode)

Przykład 2: VBA StrConv – przykład funkcji – wynik w arkuszu Excel.

'datatalk.pl
Dim StrValue2 As String
Range("A1") = StrConv(StrValue, vbUpperCase)
Range("A2") = StrConv(StrValue, vbLowerCase)
Range("A3") = StrConv(StrValue, vbProperCase)
Range("A4") = StrConv(StrValue, vbUnicode)
Range("A5") = StrConv(StrValue, vbFromUnicode)
Funkcje VBA Excel – Funkcja StrConv VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja StrConv VBA

4. Funkcja VB StrConv – Dodatkowe informacje

  • W drugim argumencie funkcji możemy wprowadzać zarówno stałą, jak i reprezentującą ją wartość.

5. Funkcja StrConv VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: