Funkcja Hour VBA – Jak uzyskać godzinę z daty i czasu

1. Funkcja Hour VBA – Opis

Funkcja Hour VBA zwraca liczbę reprezentującą godzinę z podanej daty i czasu. Tak więc jeśli chcemy by Excel VBA zwrócił nam liczby odpowiadające kolejnym godzinom, powinniśmy użyć do w tym celu właśnie tej funkcji. Należy pamiętać, że datę i czas z których chcemy uzyskać liczbę godzin powinniśmy pobrać ze zmiennej lub zapisać w kodzie VB w formacie czasu lub daty i czasu, a więc YYYY-MM-DD HH24:MI:SS lub #HH:MM:SS [P/A]M#. Funkcja zwraca wartość liczbową w zakresie od 0 do 23.

2. Funkcja VBA Hour – Składnia

Time: Czas, z którego chcemy uzyskać kolejną liczbę odpowiadającą za liczbę godzin.

Zwrot funkcji: Integer / Wartość liczbowa. Wartość w zakresie 0-23.

3. Funkcja VBA Hour – Przykład

Jak używać funkcji Hour w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji Hour w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1:

Przykład 2:

Przykład 3:

Funkcje VBA Excel – Funkcja Hour VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja Hour VBA

4. Funkcja VB Hour – Dodatkowe informacje

  • Data / Czas, z którego chcemy uzyskać liczbę odpowiadającą godzinie powinna posiadać typ danych Date lub być zapisana w formacie #YYYY-MM-DD HH24:MI:SS#, #HH:MM:SS [P/A]M# lub #HH24:MI:SS#

5. Funkcja Hour VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: