Funkcja Minute VBA – Jak uzyskać minuty z daty i czasu

1. Funkcja Minute VBA – Opis

Funkcja Minute VBA zwraca liczbę reprezentującą minuty z podanej daty i czasu. Tak więc jeśli chcemy by Excel VBA zwrócił nam liczby odpowiadające kolejnym minutom, powinniśmy użyć tej właśnie funkcji. Należy pamiętać, że datę i czas z których chcemy uzyskać liczbę minut powinniśmy pobrać ze zmiennej lub zapisać w kodzie VB w formacie daty, a więc YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.

2. Funkcja VBA Minute – Składnia

Time: Czas, z którego chcemy uzyskać kolejną liczbę odpowiadającą za liczbę minut.

Zwrot funkcji: Integer / Wartość liczbowa.

3. Funkcja VBA Minute – Przykład

Jak używać funkcji Minute w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji Minute w Edytorze VisualBasic.

Funkcje VBA Excel – Funkcja Minute VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja Minute VBA

4. Funkcja VB Minute – Dodatkowe informacje

  • Data / Czas, z którego chcemy uzyskać liczbę minut powinna posiadać typ danych Date lub być zapisana w formacie YYYY-MM-DD HH24:MI:SS.

5. Funkcja Minute VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: