Funkcja CDate VBA – Jak konwertować dane do typu Date

Ostatnio zaktualizowano: 2 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja CDate VBA – Opis

Funkcja CDate VBA zwraca wartość o typie danych Date. Typ danych Date zajmuje 8 bajtów w pamięci. Funkcja  zamienia datę i czas zapisane w postaci tekstowej na sformatowaną datę i czas VBA. Przy zamianie tekstu na datę funkcja działa podobnie jak funkcje VBA DateValue i VBA TimeValue. Różnica jest taka, że CDate może zwracać jednocześnie datę i czas.

2. Funkcja VBA CCur – Składnia

'datatalk..pl
CDate(Expression) As Date

Expression: Data i czas zapisane jako tekst np 25-12-2018, 1 marca 2018, 2018-05-19.

Zwrot funkcji: Date / Data i czas

3. Funkcja VBA CDate – Przykład

Jak używać funkcji CDate w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji CDate w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Przykład Funkcji VBA CDate – wynik w oknie MsgBox. Tekst na datę i czas VBA.

Dim strValue As String
strValue = "1 marca 2018 1:5:15"
Range("A1") = CDate(strValue)

Przykład 2: Przykład Funkcji VBA CDate – wynik w oknie MsgBox. Zamiana tekstu na datę i czas.

Dim strValue As String
strValue = "1 marca 2018 1:5:15"
Range("A1") = CDate(strValue)
Funkcje VBA Excel – Funkcja CDate VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja CDate VBA

4. Funkcja VB CDate – Dodatkowe informacje

  • Funkcja jako argument może przyjąć różne formaty czasu lub daty i czasu np „1:5:15”, lub #12/28/2017 11:15:55 AM#, 25-12-2018, 1 marca 2018, 2018-05-19.
  • W odróżnieniu od funkcji DateValue i TimeValue, zamienia jednocześnie tekst na datę i czas.

5. Funkcja CDate VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: