Funkcja CLngLng VBA – Jak konwertować dane do typu LongLong

Ostatnio zaktualizowano: 2 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja CLngLng VBA – Opis

Funkcja CLngLng VBA zwraca wartość o typie danych LongLong. Jest to liczba całkowita z zakresu od -9,223,372,036,854,775,808 do 9,223,372,036,854,775,807. Typ danych LongLong zajmuje 8 bajtów w pamięci. Ważne jest, że sam typ danych LongLong, w odróżnieniu od typu Long, działa tylko w architekturze 64-bitowej. Funkcja może także służyć do konwersji liczby zapisanej jako tekst do liczby w typie danych LongLong. Próba wywołania funkcji z argumentem spoza zakresu od -9,223,372,036,854,775,808 do 9,223,372,036,854,775,807 wygeneruje błąd. Błąd uzyskamy także, gdy jako argument wprowadzimy wartość, która zawiera inne znaki niż cyfry lub też jako argument wprowadzimy liczbę zmiennoprzecinkowoą

2. Funkcja VBA CLngLng – Składnia

'datatalk.pl
CLngLng(Expression) As LongLong

Expression: Dowolna liczba całkowita z zakresu od -9,223,372,036,854,775,808 do 9,223,372,036,854,775,807 przechowywana w dowolnym typie danych (także String).

Zwrot funkcji: LongLong / Liczba całkowita z zakresu od od -9,223,372,036,854,775,808 do 9,223,372,036,854,775,807.

3. Funkcja VBA CLngLng – Przykład

Jak używać funkcji CLngLng w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji CLngLng w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1:

'datatalk.pl
Dim StrNumber As String
StrNumber = "14522434566778"
MsgBox CLngLng(StrNumber)

Przykład 2:

'datatalk.pl
Dim intNumber As Integer
intNumber = 32000
MsgBox CLngLng(intNumber)
Funkcje VBA Excel – Funkcja CLngLng VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja CLngLng VBA

4. Funkcja VB CLngLng – Dodatkowe informacje

  • Funkcja zastosowana dla liczb innych niż całkowite lub też spoza zakresu od -9,223,372,036,854,775,808 do 9,223,372,036,854,775,807 zwróci błąd.
  • Funkcja działa tylko w architekturze 64-bitowej, podobnie jak typ danych LongLong

5. Funkcja CLngLng VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: