Funkcja DateAdd VBA – Jak powiększać datę i czas

Ostatnio zaktualizowano: 30 października, 2017 przez admin

1. Funkcja DateAdd VBA – Opis

Funkcja DateAdd VBA datę lub czas powiększoną lub pomniejszoną o określoną liczbę jednostek czasu. Jeśli więc chcemy powiększyć datę np o określoną liczbę dni, miesięcy lat, użyjemy właśnie tej funkcji. Funkcji tej używamy, gdy chcemy wykonać następujące działania:

 • Dodać dni do daty. Odjąć dni od daty.
 • Dodać miesiące do daty. Odjąć miesiące od daty.
 • Dodać lata do daty. Odjąć lata od daty.
 • Dodać tygodnie do daty. Odjąć tygodnie od daty.
 • Dodać kwartały do daty. Odjąć kwartały od daty.
 • Dodać godziny do czasu, bądź daty. Odjąć godziny od czasu, bądź daty.
 • Dodać minuty do czasu, bądź daty. Odjąć minuty od czasu, bądź daty.
 • Dodać sekundy do czasu, bądź daty. Odjąć sekundy od czasu, bądź daty.

2. Funkcja VBA DateAdd – Składnia

'datatalk.pl
DateAdd(Interval As String, Number As Double, Date)

Interval: Sprecyzowanie jednostki czasu, o które chcemy powiększyć lub pomniejszyć datę lub czas. Może to być dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta, sekunda. Szczegóły przestawia poniższa tabelka. Nazwy jednostek wprowadzamy w cudzysłowie, np „YYYY”, jeśli chcemy dodać lub odjąć lata od daty.

JednostkaInterval
Dzieńd
Dzień rokuy
Godzinah
Minutan
Miesiącm
Kwartałq
Sekundas
Dzień tygodniaw
Tydzień rokuww
Rokyyyy

Number: Liczba jednostek czasu, o które chcemy powiększyć lub pomniejszyć datę lub czas.

Date: Data lub czas, które chcemy powiększyć lub pomniejszyć o jednostki czasu.

Zwrot funkcji: Date / Wartość daty, czasu lub daty i czasu.

3. Funkcja VBA DateAdd – Przykład

Jak używać funkcji DateAdd w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji DateAdd w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Odejmujemy od daty 2 miesiące i wyświetlamy wynik w formie okna MsgBox.

'datatalk.pl
Dim datValue As Date
datValue = #1/15/2018#
MsgBox DateAdd("m", -2, datValue)

Przykład 2: Dodajemy do daty 10 tygodniu i wyświetlamy wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
Dim datValue2 As Date
datValue2 = #1/15/2018#
MsgBox DateAdd("ww", 10, datValue2)

Przykład 3: Dodajemy / Odejmujemy od daty i czasu godziny i sekundy. Wyświetlamy wynik w formie okna MsgBox.

'datatalk.pl
Dim datValue3 As Date
datValue3 = #1/15/2018 3:00:00 AM#
MsgBox DateAdd("h", -10, datValue3)
MsgBox DateAdd("n", 240, datValue3)

Przykład 4: Dodajemy do daty 10 dniu i wprowadzamy wynik do arkusza.

'datatalk.pl
Dim datValue4 As Date
datValue4 = #6/25/2018#
Range("A1") = DateAdd("d", 120, datValue4)

Przykład 5: Wprowadzamy datę od arkusza. Następnie pobieramy datę z arkusza. Dodajemy do daty 2 lata i wyświetlmy w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
Dim datValue5 As Date
datValue5 = #6/25/2018#
Range("A1") = datValue5
MsgBox DateAdd("YYYY", 2, Range("a1"))
Funkcje VBA Excel – Funkcja DateAdd VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja DateAdd VBA

Plik Excel z przykładami: funkcje_vba_excel_dateadd.xlsm

4. Funkcja VB DateAdd – Dodatkowe informacje

 • Jeśli chcemy odjąć wybrane wartości od daty powinniśmy wprowadzić drugi argument funkcji ze znakiem minus.
 • Za pomocą funkcji DateAdd VBA możemy dodawać do / odejmować od daty dni, miesiące, tygodnie, kwartały, lata, godziny, minuty, sekundy.
 • Jeśli w VBA chcemy dodać do daty określoną liczbę dni lub odjąć określoną liczbę dni, możemy skorzystać w tym celu ze zwykłych działań arytmetycznych podobnie jak w przypadku liczb

5. Funkcja DateAdd VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: