Funkcja MonthName VBA – Miesiąc słownie

Ostatnio zaktualizowano: 31 października, 2017 przez admin

1. Funkcja MonthName VBA – Opis

Funkcja MonthName VBA zwraca słowną nazwę miesiąca z liczb od 1 do 12. Ważne jest, by argumentem dla tej funkcji była liczba, a nie data. Funkcję możemy łączyć z funkcją VBA Month. Funkcja może zwrócić także nazwę miesiąca w formie skróconej np „lip” dla lipca. By to zrobić powinniśmy wykorzystać drugi argument funkcji.

2. Funkcja VBA MonthName – Składnia

'datatalk.pl
MonthName(Month As Long, [Abbreviate As Boolean = False]) As String

Month: Liczba reprezentująca kolejny miesiąc od 1 do 12.

Abbreviate: Argument nieobowiązkowy. Przyjmuje wartość True lub False. domyślnie jest ustawiony na False. W przypadku wartości True, nazwa miesiąca zostanie zwrócona w skróconej trzyliterowej formie np „gru” dla grudnia.

Zwrot funkcji: String / Nazwa słowna miesiąca np „Marzec”.

3. Funkcja VBA MonthName – Przykład

Jak używać funkcji MonthName w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji MonthName w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Funkcja MonthName VBA. Wynik w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
MsgBox MonthName(1)
MsgBox MonthName(Month(Date))
MsgBox MonthName(Month(#5/26/2018#))
MsgBox MonthName(Month(#12/26/2018#), True)

Przykład 2: Funkcja VBA MonthName. Wynik w komórkach arkusza.

'datatalk.pl
Range("A1") = MonthName(1)
Range("A2") = MonthName(Month(Date))
Range("A3") = MonthName(Month(#5/26/2018#))
Range("A4") = MonthName(Month(#12/26/2018#), True)
Funkcje VBA Excel – Funkcja MonthName VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja MonthName VBA

4. Funkcja VB MonthName – Dodatkowe informacje

  • Funkcja nie przyjmuje za argument dat, a liczby reprezentujące kolejne miesiące od 1 do 12. Jeśli chcemy zastosować funkcję do daty powinniśmy połączyć ją z funkcją Month VBA.
  • Drugi argument funkcji jest nieobowiązkowy. za jego pomocą możemy zwrócić nazwę funkcji w formie skróconej. Np „cze” dla czerwca.

5. Funkcja MonthName VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: