Tag: funkcje trygonometryczne vba

Funkcja Atn VBA – Jak obliczyć arcustangens

1. Funkcja Atn VBA – Opis Funkcja Atn VBA zwraca wartość arcustangensa. W celu obliczenia wartości arcustangens powinnimy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu arctan z 1 równy jest Pi/4. 2. Funkcja VBA Atn – Składnia

Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć wartość arcustangensa. Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa. 3. Funkcja VBA Atn Przykład Jak…

Read MoreComment

Funkcja Tan VBA – Jak obliczyć tangens

1. Funkcja Tan VBA – Opis Funkcja Tan VBA zwraca wartość tangensa. W celu obliczenia wartości tngens powinnimy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu tangens z 0 równy jest 0. 2. Funkcja VBA Tan – Składnia

Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć wartość tangensa. Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa. 3. Funkcja VBA Tan Przykład Jak…

Read MoreComment

Funkcja Cos VBA – Jak obliczyć cosinus

1. Funkcja Cos VBA – Opis Funkcja Cos VBA zwraca wartość cosinusa. W celu obliczenia wartości cosinus powinniśmy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu cosinus z 0 równy jest 1. 2. Funkcja VBA Cos – Składnia

Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć wartość wykładniczą. Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa. 3. Funkcja VBA Cos Przykład Jak…

Read MoreComment

Funkcja Sin VBA – Jak obliczyć sinus

1. Funkcja Sin VBA – Opis Funkcja Sin VBA zwraca wartość sinusa. W celu obliczenia wartości sinus powinniśmy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu sinus z 0 równy jest 0. 2. Funkcja VBA Sin – Składnia

Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć sinus. Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa. 3. Funkcja VBA Sin Przykład Jak używać…

Read MoreComment