Tag: funkcje matematyczne vba

Funkcja Atn VBA – Jak obliczyć arcustangens

1. Funkcja Atn VBA – Opis Funkcja Atn VBA zwraca wartość arcustangensa. W celu obliczenia wartości arcustangens powinnimy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu arctan z 1 równy jest Pi/4. 2. Funkcja VBA Atn – Składnia

Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć wartość arcustangensa. Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa. 3. Funkcja VBA Atn Przykład Jak…

Read MoreComment

Funkcja Tan VBA – Jak obliczyć tangens

1. Funkcja Tan VBA – Opis Funkcja Tan VBA zwraca wartość tangensa. W celu obliczenia wartości tngens powinnimy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu tangens z 0 równy jest 0. 2. Funkcja VBA Tan – Składnia

Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć wartość tangensa. Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa. 3. Funkcja VBA Tan Przykład Jak…

Read MoreComment

Funkcja Cos VBA – Jak obliczyć cosinus

1. Funkcja Cos VBA – Opis Funkcja Cos VBA zwraca wartość cosinusa. W celu obliczenia wartości cosinus powinniśmy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu cosinus z 0 równy jest 1. 2. Funkcja VBA Cos – Składnia

Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć wartość wykładniczą. Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa. 3. Funkcja VBA Cos Przykład Jak…

Read MoreComment

Funkcja Sin VBA – Jak obliczyć sinus

1. Funkcja Sin VBA – Opis Funkcja Sin VBA zwraca wartość sinusa. W celu obliczenia wartości sinus powinniśmy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu sinus z 0 równy jest 0. 2. Funkcja VBA Sin – Składnia

Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć sinus. Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa. 3. Funkcja VBA Sin Przykład Jak używać…

Read MoreComment

Funkcja Log VBA – Jak obliczyć logarytm naturalny

1. Funkcja Log VBA – Opis Funkcja Log VBA zwraca wartość logarytmu naturalnego, a więc o podstawie e ~2,72 (Liczba Eulera). W celu obliczenia wartości logarytmu naturalnego powinniśmy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu wartość logarytmu naturalnego z 1 to 0. 2. Funkcja VBA Log – Składnia

Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć wartość logarytmu naturalnego….

Read MoreComment

Funkcja Exp VBA – Jak obliczyć wartość wykładniczą

1. Funkcja Exp VBA – Opis Funkcja Exp VBA zwraca wartość wykładniczą. W celu obliczenia wartości wykładniczej powinniśmy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu wartość wykładnicza z 1 to liczba Eulera ~ 2,72. 2. Funkcja VBA Exp – Składnia

Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć wartość wykładniczą. Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa. 3. Funkcja VBA…

Read MoreComment

Funkcja Sgn VBA – Jak zwrócić znak liczby

1. Funkcja Sgn VBA – Opis Funkcja Sgn VBA zwraca znak liczby wskazanej w argumencie. Funkcja określa znak, a więc sprawdza, czy w argumencie wskazaliśmy liczbę ujemną, dodatnią, bądź zero. W przypadku liczby ujemnej funkcja zwróci wartość -1. W przypadku liczb dodanich wartość 1. W przypadku zera funkcja zwróci 0. 2. Funkcja VBA Sgn – Składnia

Read MoreComment

Funkcja Fix VBA – Zaokrąglanie liczb ujemnych w stronę zera

1. Funkcja Fix VBA – Opis Funkcja Fix VBA służy do zaokrąglania liczb posiadających miejsca dziesiętne do liczb całkowitych. Funkcja Fix w odróżnieniu od funkcji Round nie wymaga wprowadzania argumentów. Wynikiem będzie zawsze liczba całkowita. Ważną informacją jest to, że w przypadku liczb ujemnych funkcja VBA Fix zaokrągla liczbę w stronę zera. Jeśli chcielibyśmy, by zaokrąglenie liczby…

Read MoreComment

Funkcja Rnd VBA – Jak zwrócić liczbę losową

1. Funkcja Rnd VBA – Opis Funkcja Rnd VBA zwraca liczbę losową z przedziału od 0 do 1. Funkcję możemy porównać do funkcji LOS w arkuszu Excel. Za pomocą tej funkcji losujemy liczbę. Działanie możemy zmodyfikować w dowolny sposób, by wylosować liczbę z dowolnego przedziału np od 0 do 100, lub od 500 do 1000. By to…

Read MoreComment

Funkcja Sqr VBA – Jak obliczyć pierwiastek

1. Funkcja Sqr VBA – Opis Funkcja Sqr VBA zwraca pierwiastek z argumentu o typie danych Double. Za pomocą tej funkcji możemy obliczyć pierwiastek drugiego stopnia. By obliczyć pierwiastek większego stopnia niż drugi, a więc np pierwiastek trzeciego, bądź czwartego stopnia nie wykonamy tego za pomocą tej funkcji. Możemy to zrobić podnosząc  liczbę do potęgi…

Read MoreComment