funkcje vba excel

Funkcja Atn VBA – Jak obliczyć arcustangens

1. Funkcja Atn VBA – Opis Funkcja Atn VBA zwraca wartość arcustangensa. W celu obliczenia wartości arcustangens powinnimy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu arctan z 1 równy jest Pi/4. 2. Funkcja VBA Atn – Składnia [crayon-5ae14ce2cf422253488824/] Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć wartość arcustangensa. Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa. 3. Czytaj więcej…

Z admin, przed
funkcje vba excel

Funkcja Cos VBA – Jak obliczyć cosinus

1. Funkcja Cos VBA – Opis Funkcja Cos VBA zwraca wartość cosinusa. W celu obliczenia wartości cosinus powinniśmy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu cosinus z 0 równy jest 1. 2. Funkcja VBA Cos – Składnia [crayon-5ae14ce2d01ec329563737/] Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć wartość wykładniczą. Zwrot funkcji: Double / wartość liczbowa. 3. Czytaj więcej…

Z admin, przed
funkcje vba excel

Funkcja Log VBA – Jak obliczyć logarytm naturalny

1. Funkcja Log VBA – Opis Funkcja Log VBA zwraca wartość logarytmu naturalnego, a więc o podstawie e ~2,72 (Liczba Eulera). W celu obliczenia wartości logarytmu naturalnego powinniśmy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu wartość logarytmu naturalnego z 1 to 0. 2. Funkcja VBA Log – Składnia [crayon-5ae14ce2d0879284195238/] Number: Liczba, dla której Czytaj więcej…

Z admin, przed
funkcje vba excel

Funkcja Exp VBA – Jak obliczyć wartość wykładniczą

1. Funkcja Exp VBA – Opis Funkcja Exp VBA zwraca wartość wykładniczą. W celu obliczenia wartości wykładniczej powinniśmy użyć właśnie tej funkcji. Dla przykładu wartość wykładnicza z 1 to liczba Eulera ~ 2,72. 2. Funkcja VBA Exp – Składnia [crayon-5ae14ce2d0beb515512432/] Number: Liczba, dla której chcemy obliczyć wartość wykładniczą. Zwrot funkcji: Double / Czytaj więcej…

Z admin, przed
funkcje vba excel

Funkcja Fix VBA – Zaokrąglanie liczb ujemnych w stronę zera

1. Funkcja Fix VBA – Opis Funkcja Fix VBA służy do zaokrąglania liczb posiadających miejsca dziesiętne do liczb całkowitych. Funkcja Fix w odróżnieniu od funkcji Round nie wymaga wprowadzania argumentów. Wynikiem będzie zawsze liczba całkowita. Ważną informacją jest to, że w przypadku liczb ujemnych funkcja VBA Fix zaokrągla liczbę w stronę zera. Czytaj więcej…

Z admin, przed
Inline
Inline