Funkcja Sgn VBA – Jak zwrócić znak liczby

Ostatnio zaktualizowano: 13 listopada, 2017 przez admin

1. Funkcja Sgn VBA – Opis

Funkcja Sgn VBA zwraca znak liczby wskazanej w argumencie. Funkcja określa znak, a więc sprawdza, czy w argumencie wskazaliśmy liczbę ujemną, dodatnią, bądź zero. W przypadku liczby ujemnej funkcja zwróci wartość -1. W przypadku liczb dodanich wartość 1. W przypadku zera funkcja zwróci 0.

2. Funkcja VBA Sgn – Składnia

'datatalk.pl
Sgn(Number)

Number: Wskazanie liczby, dla której chcemy zwrócić znak.

Zwrot funkcji: Number / znak liczby

3. Funkcja VBA Sgn – Przykład

Jak używać funkcji Sgn w VBA Excel? Poniżej przykłady użycia funkcji Sgn w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1: Określenie znaku liczby przy użyciu funkcji Sgn. Wynik prezentowany w oknie MsgBox.

'datatalk.pl
MsgBox Sgn(-9.25)
MsgBox Sgn(9.25)
MsgBox Sgn(0)

Przykład 2: Funkcja Sgn VBA – znak liczby. Wynik prezentowany w komórkach arkusza.

'datatalk.pl
Range("A1") = Sgn(-9.25)
Range("A2") = Sgn(9.25)
Range("A3") = Sgn(0)
Funkcje VBA Excel – Funkcja Sgn VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja Sgn VBA

4. Funkcja VB Sgn – Dodatkowe informacje

  • Brak

5. Funkcja Sgn VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: