Funkcja DateSerial VBA – Jak złożyć datę z elementów

Ostatnio zaktualizowano: 27 października, 2017 przez admin

1. Funkcja DateSerial VBA – Opis

Funkcja DateSerial VBA zwraca datę złożoną z argumentów takich jak rok, miesiąc, dzień. Jeśli w VBA posiadasz liczby reprezentujące rok, miesiąc, dzień i chcesz z nich złożyć datę, skorzystaj z funkcji DateSerial. W przypadku, gdybyś chciał złożyć z elementów nie datę, a czas, skorzystaj z funkcji VBA TimeSerial.

2. Funkcja VBA DateSerial – Składnia

'datatalk.pl
DateSerial(Year As Integer, Month As Integer, Day As Integer)

Year – Liczba reperzentująca rok w dacie

Month – Liczba reprezentująca miesiąc w dacie

Day – Liczba reprezentująca miesiąc w dacie

Zwrot funkcji: Date / Data

3. Funkcja VBA DateSerial– Przykład

Jak używać funkcji DateSerial w VBA Excel? Poniżej przykład użycia funkcji DateSerial w Edytorze VisualBasic.

Przykład 1:

'datatalk.pl
Range("A1") = DateSerial(2018, 7, 16)
MsgBox DateSerial(2018, 7, 16)

Przykład 2:

'datatalk.pl
Dim intYear As Integer
Dim intMonth As Integer
Dim intDay As Integer

intYear = 2019
intMonth = 12
intDay = 30

MsgBox DateSerial(intYear, intMonth, intDay)
Range("A2") = DateSerial(intYear, intMonth, intDay)
Funkcje VBA Excel – Funkcja DateSerial VBA
Funkcje VBA Excel – Funkcja DateSerial VBA

4. Funkcja VB DateSerial – Dodatkowe informacje

  • brak

5. Funkcja DateSerial VisualBasic – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016.

Artykuł jest częścią listy funkcji VBA Excel. Listę wszystkich funkcji VBA znajdziesz pod tym adresem: Funkcje VBA.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: