Tag: funkcje excel

Najważniejsze funkcje matematyczne Excel i statystyczne Excel

1. Jak korzystać z formuł matematycznych w Excel? W tym rozdziale poznasz najważniejsze formuły matematyczne używane w Excelu. Z funkcji tych korzystamy w sposób standardowy wprowadzając jako argumenty funkcji liczby, adresy komórek lub też zakresu komórek. Szczegółowy sposób korzystania z najważniejszych formuł Excel opisywany jest w poprzednim rozdziale: Jak korzystać z formuł w Excel. 2. Jak…

Read MoreComment

Jak korzystać z formuł w Excel

1. Formuły w Excel – Co to takiego i jak z nich korzystać? Formuły w Excel to funkcje, które oferuje nam program Excel. Za ich pomocą możemy wykonywać bardziej skomplikowane działania matematyczne, prowadzić operacje na tekście, korzystać. W Excel mamy następujące kategorie (grupy) funkcji: Bazy danych Data i godzina Finansowe Informacyjne Inżynierskie Logiczne Matematyczne Statystyczne…

Read MoreComment

Funkcja JEŻELI Excel – Jak korzystać z funkcji

1. Formuła JEŻELI Excel – Opis Funkcja JEŻELI Excel sprawdza warunek logiczny ujęty w argumencie funkcji. Zwraca dwa rodzaje wartości w zależności od tego, czy warunek jest prawdziwy, czy fałszywy. Formułę JEŻELI możemy także wpisywać w innej formule JEŻELI. Tworzymy w ten sposób tzw. funkcję zagnieżdżoną. Możemy w ten sposób zagnieżdżać do 7 funkcji JEŻELI w…

Read MoreComment