1. Formuła JEŻELI Excel – Opis Funkcja JEŻELI Excel sprawdza warunek logiczny ujęty w argumencie funkcji. Zwraca dwa rodzaje wartości w zależności od tego, czy warunek jest prawdziwy, czy fałszywy. Formułę JEŻELI możemy także wpisywać w innej formule JEŻELI. Tworzymy w ten sposób tzw. funkcję zagnieżdżoną. Możemy w ten sposób zagnieżdżać do 7 funkcji JEŻELI w…

Read MoreComment