Przeciąganie formuł i komórek w Excel

1. Jak przeciągać w Excel komórki i formuły. W celu szybszej pracy z programem Excel, mamy możliwość szybkiego powielania wartości, formuł do sąsiadujących komórek. W jaki sposób to zrobić? Formuły i wartości w komórkach Excel możemy przeciągać na 3 sposoby: Proste przeciąganie wartości. Przeciąganie formuł, wzorów Przeciąganie wartości liczbowych, z tworzeniem kolejnych liczb Najprostszy sposób…

Read MoreComment

Pasek stanu w Excel – Jak szybko sprawdzać obliczenia

1. Jak szybko sprawdzać obliczenia w Excel? Do szybkiego sprawdzania obliczeń takich jak suma, średnia itp. w Excel służy tzw. Pasek stanu. W Excel za jego pomocą możemy w szybki sposób sprawdzić m.in.: sumę dla zaznaczonego zakresu komórek średnią arytmetyczną dla zaznaczonego zakresu licznik i licznik wartości liczbowych minimum, a więc najmniejszą wartość w zakresie…

Read MoreComment

Podstawowe elementy programu Excel – Skoroszyt

1. Budowa skoroszytu Excel. Podstawowe elementy Excela. Skoroszyt to plik Excela. W skład skoroszytu (zeszytu) wchodzą arkusze. O samej budowie arkusza dowiesz się w kolejnych częściach kursu Excel w tym artykule. Poniżej główne elementy skoroszytu i programu Excel, z których będziesz korzystał: Plik – Umożliwia wgląd w opcje Excela. Tutaj także zapisujemy plik i zmieniamy najważniejsze ustawiania…

Read MoreComment

Excel kopiowanie – Jak kopiować na różne sposoby

1. Jak kopiować dane w Excel W tym rozdziale kursu Excel dowiesz się na jakie sposoby można kopiować dane zapisane w arkuszu. Jak wiesz dane w arkuszu mogą być wprowadzone poprzez ich wpisane w odpowiednie komórki arkusza. Mogą być także wprowadzone jako formuła. Problem może pojawić się podczas kopiowania tych danych w inne miejsce. W…

Read MoreComment

Excel drukowanie – Jak wydrukować arkusz?

1. Jak wydrukować arkusz Excel i ustawić ustawienia wydruku. Dostosowywanie arkusza Excel do drukowania jest podstawą w tworzeniu raportów Excel. Samo drukowanie arkusza w najprostszy sposób możemy zainicjować klikając kolejno Plik w lewym górnym rogu aplikacji, a następnie wybrać Drukuj. Pojawi się okno ustawień druku. Kliknięcie ikony Drukuj uruchomi drukowanie. Jeśli nie masz podłączonej drukarki,…

Read MoreComment

Formatowanie komórek i czcionek Excel

1. Formatowanie arkusza Excel. Formatowanie komórek i czcionek. Arkusz, a właściwie komórki w nim zawarte możemy formatować, a więc m.in: zmieniać kolor komórek zmieniać kolor czcionek zmieniać wielkość czcionek i ich styl: pogrubiać, pochylać, podkreślać wstawiać obramowanie, by zakres naszych komórek wyglądał jak tabelka wyrównywać tekst w komórkach Formatowanie komórek i czcionek Excel ustawiamy w…

Read MoreComment

Formuły zagnieżdżone w Excel

1. Czym są formuły zagnieżdżone w Excel? Formuły zagnieżdżone to formuły ujęte w innych formułach. Dla przykładu w komórce A1 wprowadzona jest liczba, którą chciałbyś podzielić na 100 i następnie zaokrąglić. Możesz bez przeszkód wykonać te działanie wykonując najpierw mnożenie, a następnie w innej komórce zaokrąglenie. Możesz także wykonać te działanie wprowadzając formułę jedynie w…

Read MoreComment

Podstawy makr – Czym są makra w Excel

1. Czym są makra w Excel i jak z nich korzystać? Makra w Excel to programy działające wewnątrz Excela. Takie programy możemy sami napisać, bądź nagrać. Makra służą przede wszystkim do automatyzacji pracy. Wyobraź sobie, że codziennie wykonujesz tą samą pracę na tej samej tabeli danych. Jedyne, co się zmienia z dnia na dzień to…

Read MoreComment

Jak wykonywać działania arytmetyczne w Excel

1. Wykonywanie działań matematycznych w Excel. Excel został stworzony przede wszystkim w celu kalkulacji. Wykonywanie działań arytmetycznych w arkuszu Excel to podstawa arkuszy kalkulacyjnych. W celu kalkulacji w Excelu będziemy korzystali z następujących operatorów arytmetycznych: = znak równości postawiony jest przed każdym działaniem arytmetycznym. + operator dodawania – operator odejmowania * operator mnożenia / operator…

Read MoreComment

Skróty klawiszowe Excel na początek

1. Skróty klawiszowe Excel dla początkujących, które każdy powinien znać. Do najważniejszych skrótów klawiszowych w Excel, które powinieneś się nauczyć na początek możemy zaliczyć: Ctrl + S – Zapisuje bieżący plik Excela. Ctrl + A – Zaznacza wszystkie komórki w arkuszu. Ctrl + Spacja – Zaznacza całą kolumnę, w której obecnie się znajdujemy. Ctrl + C…

Read MoreComment