kurs excel podstawy

Przeciąganie formuł i komórek w Excel

1. Jak przeciągać w Excel komórki i formuły. W celu szybszej pracy z programem Excel, mamy możliwość szybkiego powielania wartości, formuł do sąsiadujących komórek. W jaki sposób to zrobić? Formuły i wartości w komórkach Excel możemy przeciągać na 3 sposoby: Proste przeciąganie wartości. Przeciąganie formuł, wzorów Przeciąganie wartości liczbowych, z Czytaj więcej…

Z admin, przed
kurs excel podstawy

Podstawowe elementy programu Excel – Skoroszyt

1. Budowa skoroszytu Excel. Podstawowe elementy Excela. Skoroszyt to plik Excela. W skład skoroszytu (zeszytu) wchodzą arkusze. O samej budowie arkusza dowiesz się w kolejnych częściach kursu Excel w tym artykule. Poniżej główne elementy skoroszytu i programu Excel, z których będziesz korzystał: Plik – Umożliwia wgląd w opcje Excela. Tutaj także zapisujemy Czytaj więcej…

Z admin, przed
kurs excel podstawy

Excel drukowanie – Jak wydrukować arkusz?

1. Jak wydrukować arkusz Excel i ustawić ustawienia wydruku. Dostosowywanie arkusza Excel do drukowania jest podstawą w tworzeniu raportów Excel. Samo drukowanie arkusza w najprostszy sposób możemy zainicjować klikając kolejno Plik w lewym górnym rogu aplikacji, a następnie wybrać Drukuj. Pojawi się okno ustawień druku. Kliknięcie ikony Drukuj uruchomi drukowanie. Czytaj więcej…

Z admin, przed
kurs excel podstawy

Formatowanie komórek i czcionek Excel

1. Formatowanie arkusza Excel. Formatowanie komórek i czcionek. Arkusz, a właściwie komórki w nim zawarte możemy formatować, a więc m.in: zmieniać kolor komórek zmieniać kolor czcionek zmieniać wielkość czcionek i ich styl: pogrubiać, pochylać, podkreślać wstawiać obramowanie, by zakres naszych komórek wyglądał jak tabelka wyrównywać tekst w komórkach Formatowanie komórek Czytaj więcej…

Z admin, przed
kurs excel podstawy

Formuły zagnieżdżone w Excel

1. Czym są formuły zagnieżdżone w Excel? Formuły zagnieżdżone to formuły ujęte w innych formułach. Dla przykładu w komórce A1 wprowadzona jest liczba, którą chciałbyś podzielić na 100 i następnie zaokrąglić. Możesz bez przeszkód wykonać te działanie wykonując najpierw mnożenie, a następnie w innej komórce zaokrąglenie. Możesz także wykonać te Czytaj więcej…

Z admin, przed