kurs excel podstawy

Budowa arkusza Excel

1. Z jakich elementów składa się arkusz Excela? W poprzednim rozdziale poznaliśmy podstawowe elementy programu Excel. Najważniejszym elementem Excela, na którym będziemy pracować jest arkusz. Arkusz Excel składa się z: Wierszy Kolumn Komórek Zakresów Arkusz to tablica o rozmiarze 2^20 wierszy (1048576 wierszy) oraz 2^14 kolumn (16384 kolumn). Na przecięciu Czytaj więcej…

Z admin, przed